Farang sings Lao/Isan songs


 

ดันดารา falang sings Isan song จังซี้มันต้องถอน

   
 Me on At-10 tv show singing Isan song Jung si man thong thon    


Comments